Udlejer

Living your dream

Som udlejer har man ret til selv at finde en lejer mens kommissionsaftalen løber, dog er Q Living Copenhagen stadig berettiget til fuldt salær. Vi vil stadig hjælpe med udformning af kontrakt mv.

Som hovedregel er dette ikke en mulighed, vi er dog åbne for en dialog i enkelte tilfælde.

Ja, det er altid udlejer der træffer det endelige valg, hvorvidt I ønsker at gå videre med lejeren eller ej.

Lejemålet er som hovedregel uopsigeligt fra udlejers side i hele perioden, hvor boligen er udlejet. Dette er bestemt ud fra den danske lovgivning.

Dog er der en undtagelse hvis udlejer selv skal benytte boligen, så kan udlejer opsige med et års varsel.

Du må gerne selv tage billeder af din bolig. Dog anbefaler vi, at du benytter vores boligfotograf for professionelle billeder. Dette sikrer, at der er lyse billeder af boligen fra de bedste vinkler.
Billederne tilhører efterfølgende dig.

Vi anbefaler altid, at man får sin bolig professionelt rengjort inden udlejning. Dette sikrer, at boligen er gjort helt rent inden den nye beboer flytter ind. Lejer skal ligeledes levere boligen tilbage professionelt rengjort.

Det er muligt at købe en hovedrengøring gennem Q Living Copenhagen.

Indsættes en diplomatklausul i lejekontrakten, er lejer som udgangspunkt bundet til lejemålet, og lejeretlige forpligtelser vedrørende dette i hele lejeperioden. Dog indsættes der en aftale om at lejer, til enhver tid, kan opsige lejemålet med 3 måneders varsel til d. 1. i en måned, såfremt lejer skal fraflytte landet grundet forhold, lejer ikke er bekendt med ved nærværende lejekontrakts indgåelse.

Diplomatklausulen er et krav ifølge dansk ret.

Der kan kræves dokumentation for flytningen, hvis lejemålet opsiges på nævnte baggrund.

Ofte er det ikke en fordel at udlejer er hjemme når fremvisningen finder sted. Når kunden er ude med en udlejningsagent fra Q Living Copenhagen, kan kunden lettere danne sine egne indtryk, samt stille spørgsmål de ikke vil stille til en udlejer.

Q Living Copenhagen udlejer primært til virksomheder og expats. Expats er personer der kommer til Danmark for at arbejde i en kortere eller længere periode. Ved hver fremvisning vurderer vi om kunden vil være en god lejer for dig som udlejer.

Lejer

Ja, huslejen er altid eksklusiv forbrug. Vand, varme, TV mv. kommer oveni huslejen.

Vi fremviser mandag til fredag fra kl 9.00 til 16.00, weekender er efter aftale.

Vi forsøger altid at finde det bedste match til dig mellem alle vores boliger, og du er meget velkommen til altid at se flere boliger.

I lejligheder betales vand og varme oftest til udlejer via lejekontrakten gennem et aconto beløb.

For forbrug i huse betales vand aconto til udlejer via lejekontrakten, men de øvrige omkostninger betales som oftest direkte til udbyderne.

Spørg din udlejningskonsulent for præcis information om de specifikke boliger, da det kan variere fra sag til sag.

Der betales altid et depositum svarende til 3 måneders husleje. Dog er det kun i nogle tilfælde, at den enkelte udlejer ønsker, at lejer skal betale forudbetalt husleje.

Som husejer betaler man for afhentning af affald. Dette opkræves som renovation, enten hver 6. eller 12. måned. Dette kan videreopkræves hos lejer.

Ja, hos Q Living Copenhagen har du mulighed for at leje en møbelpakke i kortere og længere perioder. Der findes to forskellige møbelpakker, og vi hjælper dig naturligvis med at vælge den, der passer bedst til dig.

En møbelpakke betales på månedsbasis. Prisen afhænger af lejemålets størrelse og antal af værelser mv. Møblering omfatter både levering, opsætning og tilbagelevering af møblementet.

Bor du i en bolig, der ikke er lejet gennem Q Living Copenhagen, kan du stadig leje en møbelpakke.

Såfremt du ønsker en diplomatklausul i kontrakten, betyder dette at du som lejer, i hele lejeperioden, kan opsige lejekontrakten med tre måneders varsel, såfremt du tjenstligt skal fraflytte Danmark.

Dog betyder dette også at du ikke kan opsige lejekontrakten før tid, i hele lejeperioden, uden at have en gyldig grund.

Compare